×

شرایط گارانتی و خارج از گارانتی

1 - قطعات مصرفی دستگاه مانند تیغ اره و شیلنگ فنری و ... 2 - استفاده نادرست از دستگاه و تجهیزات نصب شده بر روی آن بر خلاف روش های آموزش داده شده هنگام خرید دستگاه. 3 - وارد آمدن آسیب های عمدی و یا غیر عمدی توسط برخورد اشیاء با دستگاه، سقوط دستگاه ، برخورد كردن قطعه كار و ... 4 - نوسانات برق اعم از تغییرات افزایشی یا كاهش ولتاژ فاز ورودی ( شهری یا ژنراتور ) به دستگاه كه موجب آسیب های برقی به الكتروموتور و دیگر قطعات برقی می شود. 5 - سوختن موتور در اثر گیركردن و وارد آوردن فشار بیش از حد مجاز در هنگام برش. 6 - چنانچه دستگاه به هر علتی توسط افرادی غیر از پرسنل صد ابزار صنعت تعمیر و دستكاری شود دستگاه از دوره گارانتی خارج شده و فقط مشمول قرارداد خدمات پس از فروش می باشد. 7 - درصورتیکه به اشتباه دستگاه های تك فاز به برق سه فاز و یا دستگاه های سه فاز به برق تک فاز یا دوفاز وصل گردد ، آسیب های وارده شامل گارانتی نخواهد بود . 8 - دستگاه بدون تیغ اره فروخته می شود و انتخاب تیغ اره مناسب به عهده خریدار بوده و چنانچه در اثر استفاده از تیغ اره نامناسب دستگاه آسیب ببیند شامل گارانتی نخواهد بود. 9 - آب دستگاه همواره باید در شرایط مناسب از لحاظ مقدار و میزان آلودگی به خاك سنگ و گل و لای باشد و چنانچه به علت عدم تعویض به موقع ، پمپ آسیب ببیند، شامل گارانتی نخواهد بود.

توصیه های مهم

1 - هیچگاه روی دستگاه جوشكاری صورت نگیرد و نیز از بدنه یا قسمتهای دیگر دستگاه به عنوان اتصال جوشكاری استفاده نشود. 2 - حتماً سیم کارت دستگاه به سیستم کارت وصل شود. 3 - گریسکاری بلبرینگ ها بصورت هفتگی می بایست انجام گیرد. دستگاه در صورت خرابی به دلیل عدم گریس کاری شامل گارانتی نمی گردد. 4 - چنانچه دستگاه به شخص ثالثی فروخته شود، جهت ادامه شرایط گارانتی حتماً با شركت تماس حاصل گردد ، در صورت عدم تماس ، مانده زمان گارانتی ملغی می گردد. 5 - همراه داشتن این قرارداد هنگام استفاده از خدمات گارانتی الزامی می باشد. 6 - قرارداد های گارانتی بدون مهر ، فاقد اعتبار است. 7 - چنانچه پرسنل شركت جهت انجام امور خارج از گارانتی به محل مورد نظر خریدار اعزام گردند برحسب ساعت كاركرد ، هزینه مربوطه توسط خریدار پرداخت خواهد گردید.

توضیحات تکمیلی

1 - تحویل دستگاه و آموزش راه اندازی در محل کارخانه صد ابزار صنعت و یا در محل نمایندگی های فروش می باشد و همچنین هزینه های نصب و راه اندازی در محل مورد نظر خریدار، به عهده خریدار است. 2 ـ چنانچه در دوره گارانتی ایرادی در دستگاه ایجاد شود دستگاه در محل دفتر صد ابزار صنعت سرویس می گردد و هزینه تعمیر و قطعات معیوب به عهده شرکت و تنها هزینه ایاب و ذهاب به عهده خریدار می باشد. 3 ـ چنانچه به هر علتی پرسنل صد ابزار صنعت به محل نصب دستگاه در شهرستان ها اعزام شوند هزینه ایاب و ذهاب و اقامت احتمالی و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد. 4 ـ چنانچه دستگاه جهت انجام امور گارانتی به محل کارخانه صد ابزار صنعت منتقل گردد ، علاوه بر رفع عیب مربوطه دستگاه سرویس كامل نیز می گردد. صد ابزار صنعت به مـدت شش ماه از تاریـخ فـروش دستـگاه كلیه قطعات معیوب در اثر عیوب ساختاری را مشمول گارانتی می نماید.