×
باشگاه مشتریان
باشگاه مشتریان صد ابزار صنعت باشگاه مشتریان صد ابزار صنعت
طرح بن کارت تخفیف هدیه - دارندگان این کارت ، عضو باشگاه مشترکین صد ابزار صنعت محسوب شده و با ارائه این کارت می توانند بدون در نظر گرفتن محدودیت، در خرید تمامی امکانات از شرکت به میزان جمع مبلغ کارت، تخفیف نقدی دریافت کنند. - این کارت در تمامی شعبات و مراکز زیر مجموعه شرکت قابل استفاده می باشد. - از آنجا که نام شخص روی کارت درج نشده است، دارنده و ارائه کننده آن به عنوان صاحب کارت شناخته می شود.
طرح سرویس رایگان برای اعضای باشگاه مشتریان
- مشتریان عضو باشگاه مشتریان (مشتریان قدیمی) در صورت درخواست و اعلام نیاز به واحد خدمات پس از فروش ، خدمت سرویس و راه اندازی مجدد رایگان در محل دریافت می کنند. (هزینه اجرت دریافت نمیگردد)
طرح حمل رایگان برای اعضای باشگاه مشتریان
- مشتریان عضو باشگاه مشتریان (مشتریان قدیمی) در خریدهای مجدد و بعدی ، محصول خریداری شده خود را به صورت رایگان در محل دریافت می کنند. (در تهران و کرج)
- هزینه حمل برای مشتریان شهرستان تا باربری یا ترمینال به صورت رایگان می باشد.